Ing. RÓBERT PETROVIČ
znalec v odbore stavebníctvo
autorizovaný stavebný inžinier
stavebný dozor

Úvodná stránka
Znalecká činnosť
Postup
Podklady k znaleckému posudku
Projektová činnosť
Dozorovanie stavieb
Kontakt
 

Ing. Róbert Petrovič

Stromová 2299/9

900 31 Stupava

 

info@petrovic-stavebnictvo.sk

 

tel.: 0905 339 308

 
 

Podklady k vypracovaniu posudku

Byty

 • List vlastníctva – aktuálny
 • Kópia z katastrálnej mapy
 • Doklad o veku domu alebo kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia
 • Doklad o nadobudnutí bytu (napr. kúpna zmluva)
 • Pôdorys bytu

Rodinné domy, chaty, chalupy

 • List vlastníctva – aktuálny
 • Kópia z katastrálnej mapy
 • Doklad o veku (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie)
 • Projektovú dokumentáciu stavby

Pozemky

 • List vlastníctva – aktuálny
 • Kópia z katastrálnej mapy
 • Iné doklady – napr. územnoplánovacia informácia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie

Iné nehnuteľnosti

 • Podľa dohovoru so znalcom
 
Copyright © 2010 Ing. Róbert Petrovič.