Ing. RÓBERT PETROVIČ
znalec v odbore stavebníctvo
autorizovaný stavebný inžinier
stavebný dozor

Úvodná stránka
Znalecká činnosť
Postup
Podklady k znaleckému posudku
Projektová činnosť
Dozorovanie stavieb
Kontakt
 

Ing. Róbert Petrovič

Stromová 2299/9

900 31 Stupava

 

info@petrovic-stavebnictvo.sk

 

tel.: 0905 339 308

 
 

Postup pre vypracovanie znaleckého posudku

  • Objednávateľ špecifikuje nehnuteľnosť a účel, pre ktorý sa má ohodnotiť – telefonicky, e-mailom, písomne alebo osobne.

  • Pre vypracovanie posudku sú potrebné dokumenty, ktoré zabezpečuje objednávateľ. Znalec ho oboznámi, aké podklady sú potrebné k ohodnoteniu.

  • Dohodne sa dátum a čas obhliadky.

  • Pri obhliadke sa nehnuteľnosť zameria, vyhotoví sa fotodokumentácia aktuálneho stavu, a odovzdajú sa požadované dokumenty. Súčasne sa dojedná znalečné (honorár) za vypracovanie znaleckého posudku.

  • Znalecký posudok sa objednávateľovi odovzdá štandardne v troch vyhotoveniach spolu s podkladmi, ktoré objednávateľ poskytol znalcovi.
 
Copyright © 2010 Ing. Róbert Petrovič.