Ing. RÓBERT PETROVIČ
znalec v odbore stavebníctvo
autorizovaný stavebný inžinier
stavebný dozor

Úvodná stránka
Znalecká činnosť
Projektová činnosť
Dozorovanie stavieb
Kontakt
 

Ing. Róbert Petrovič

Stromová 2299/9

900 31 Stupava

 

info@petrovic-stavebnictvo.sk

 

tel.: 0905 339 308

 
 

V rámci projektovej činnosti vykonávam komplexné inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo - vodné stavby (kanalizačná sieť, vodovodná sieť, úpravy tokov atď.)

  • prípravná predprojektová činnosť – vypracovanie investičného zámeru

  • vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie

  • vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie

  • zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb

  • vykonávanie stavebného dozoru

  • vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov
 
Copyright © 2010 Ing. Róbert Petrovič.