Ing. RÓBERT PETROVIČ
znalec v odbore stavebníctvo
autorizovaný stavebný inžinier
stavebný dozor

Úvodná stránka
Znalecká činnosť
Postup
Podklady k znaleckému posudku
Projektová činnosť
Dozorovanie stavieb
Kontakt
 

Ing. Róbert Petrovič

Stromová 2299/9

900 31 Stupava

 

info@petrovic-stavebnictvo.sk

 

tel.: 0905 339 308

 
 

Znalecký posudok v odvetví „Odhad hodnoty nehnuteľností“ slúži na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a súčasne predstavuje doklad o stave nehnuteľnosti k určitému dátumu.

Znalecký posudok sa vypracováva na

 • rodinné domy, chaty, chalupy, garáže
 • byty a nebytové priestory
 • pozemky
 • administratívne budovy
 • výrobné a skladové budovy a haly
 • priemyselné a poľnohospodárske areály
 

Znalecký posudok sa vypracováva pre

 • hypotekárny úver
 • dedičské konanie
 • prevod nehnuteľnosti
 • zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľnosti
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • nepeňažný vklad do spoločnosti
 • iné (exekúcia nehnuteľnosti, atď)
Copyright © 2010 Ing. Róbert Petrovič.